Dialog społeczny

shutterstock_102000970

Hermetyczna kompostownia w Gdańsku jest jedną z rekomendacji Rady Interesariuszy, która działa przy Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. Inicjatywa uruchomienia Rady Interesariuszy pojawiła się w 2013 roku ze strony zarządu naszej Spółki. Ponieważ propozycja spotkała się z aprobatą różnych środowisk, Rada została formalnie powołana w styczniu 2014 r. Pracują w niej przedstawiciele mieszkańców, członkowie Rad Dzielnic, Rad Sołeckich, urzędnicy, eksperci akademiccy, władze miasta i zarząd Zakładu Utylizacyjnego. Rada będąc podmiotem konsultacyjno-doradczym stanowi doskonałą platformę wymiany informacji i konstruktywnego dialogu na temat funkcjonowania Zakładu i jego wpływu na otoczenie, a także planowanych inwestycji takich jak budowa spalarni odpadów.

Dzięki działalności Rady i regularnemu zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron udało się wypracować szereg wartościowych rekomendacji związanych z działaniem Zakładu. Część z nich, np. przeprowadzenie badań olfaktometrycznych czy rozbudowa sieci odgazowywania kwater, została już skutecznie zrealizowana. Pozostałe – w tym budowa nowej, hermetycznej instalacji kompostowania w miejscu obecnego placu dojrzewania kompostu.

belka 3