Komfort życia

shutterstock_183192134

Budowana hermetyczna kompostownia Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym znacznie ograniczy uciążliwości zapachowe związane z przetwarzaniem frakcji mokrej, wysegregowanej przez mieszkańców. Inwestycja jest realizacją deklaracji złożonej przez zarząd spółki i będzie miał wpływ na poprawę komfortu życia mieszkańców dzielnic sąsiadujących z Zakładem.

belka 2