Nowa inwestycja
HERMETYCZNA KOMPOSTOWNIA
przyjazna dla ludzi i środowiska

Produkt

Produkt

Kompost dla roślin jadalnych

Komfort życia

Komfort życia

Pełna hermetyzacja

Dialog społeczny

Dialog społeczny

Rozwiązanie wypracowane wspólnie

Produkt

Kompost dla roślin jadalnych

Komfort życia

Pełna hermetyzacja

Dialog społeczny

Rozwiązanie wypracowane wspólnie

Nowa kompostownia ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Obiekt będzie się składał z czterech głównych części: hali przyjęcia odpadów, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznika operacyjnego oraz hali dojrzewania kompostu.
Pełna hermetyzacja dotyczyć ma wszystkich procesów związanych z dostarczanymi do zakładu odpadami bio wysegregowanymi przez mieszkańców. Zarówno załadunek materiału wejściowego jak i przesiewanie samego kompostu będą odbywały się już w zamkniętej hali. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nawet przy wysokich temperaturach, nieprzyjemny zapach nie będzie wydostawał się na otwartą przestrzeń. Zamknięcie procesu i wydłużenie go z 3 do 8 tygodni jest kluczową zmianą wpływającą docelowo na poprawę odczuć zapachowych przez najbliższe sąsiedztwo.
Budowa ruszyła w czerwcu 2018 a uruchomienie kompostowni planowane jest w drugim kwartale 2019. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Aktualności

27.01.2020

31 stycznia Konferencja zamykająca projekt

27.01.2020

W piątek 31 stycznia odbyło się uroczyste oddanie do użytku hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym. Symbolicznego otwarcia obiektu dokonała prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. Nowa inwestycja pozwala gminie Gdańsk na zagospodarowanie rosnącej ilości odpadów biodegradowalnych w sposób przyjazny dla środowiska i ludzi. Jak wielokrotnie podkreślano w czasie spotkania, hermetyczna kompostownia to projekt wypracowany w drodze dialogu społecznego. Projekt został zrealizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wartość kontraktu netto wynosi 48 152 276 z czego 68% finansowane jest ze środków unijnych.

27.01.2020

31 stycznia Konferencja zamykająca projekt

27.01.2020

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy proces budowy hermetycznej kompostowni w Gdańsku. Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić na uroczystą konferencję zorganizowaną na terenie Zakładu Utylizacyjnego, ul. Jabłoniowa 55.

12:00 – 12:05 Przywitanie gości. Przedstawienie agendy

12:05 – 12:20 Oficjalne otwarcie konferencji: Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska, Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju

12:20 – 12:35 Hermetyczna Kompostownia – Ważny element gdańskiego Centrum Odzysku i Recyklingu – Michał Dzioba – Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, Maciej Jakubek – Członek Zarządu ds. technicznych

12:35 – 12:50 Zmiany w rozwoju instalacji w stronę centrum odzysku – Piotr Szewczyk, Prezes Rady RIPOK

12:50 – 13:05 Jakość powietrza – Izabela Sówka, dr hab. Kierownik Laboratorium Badań Olfaktometrycznych, Politechnika Wrocławska

13:05 – 13:30 Zwiedzanie obiektu kompostowni – dla chętnych

13:30 – 14:00 Czas dla mediów, poczęstunek dla gości

07.10.2019

Wizyta studyjna uczestników konferencji

07.10.2019

Po raz kolejny mieliśmy okazję gościć w obiekcie hermetycznej kompostowni ludzi z branży odpadowej z terenu całego kraju. Tym razem przyjechali do nas uczestnicy VIII konferencji pt. Bioodpady, której organizatorem była firma Ekorum z Poznania. Wizyta studyjna w naszym zakładzie była ostatnim ogniwem konferencji, podczas której wypowiadali się praktycy w tematach ważkich dla branży.  Poruszano zagadnienia dotyczące wysokości realnych poziomów do osiągnięcia dla odpadów bio zgodnie z nową nowelizacją czy tego jak wliczać kompostowniki przydomowe do poziomów.

 

24.09.2019

Kolejny briefing prasowy za nami

24.09.2019

24 września na terenie Zakładu Utylizacyjnego odbył się briefing prasowy podsumowujący postępy prac budowy hermetycznej kompostowni. Podczas wydarzenia przedstawiciele mediów mieli szansę, po raz kolejny, zobaczyć hermetyczną kompostownię od środka oraz obejrzeć instalacje. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Piotr Grzelak, Z-ca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju, zarząd Zakładu Utylizacyjnego oraz dziennikarze.

30.08.2019

Biofiltr w 70% zapełniony

30.08.2019

Kompostowania jest już obiektem zamkniętym i praktycznie na ukończeniu. Komory są gotowe do przyjęcia odpadów, hale załadunku i przyjęć również. Obecnie trwają prace nad biofiltrem, czyli zadaszonym obiektem o powierzchni około 1300 m2 zwieńczonym dwoma kominami. Jego zadaniem jest oczyszczenie i dezodoryzacja powietrza poprocesowego z instalacji. Biofiltr jest teraz zapełniany warstwowo: karpiną, zrębką, korą i kompostem. Zdjęcia z prac można zobaczyć w dzienniku budowy.

27.06.2019

Budowa hermetycznej kompostowni osiągnęła 95% planu realizacji

27.06.2019

Powoli zbliżamy się do końca budowy drugiej, hermetycznej kompostowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym. Inwestycja jest wykonana w 95% i za ok. 3 miesiące powinna wejść w fazę rozruchu technologicznego. Nowoczesna instalacja umożliwi przywrócenie procesu kompostowania odpadów biodegradowalnych, z tą różnicą, że będzie on przebiegał już całkowicie w zamknięciu, pod kontrolą i przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości zapachowych. Zarząd Zakładu przybliżył postępy prac podczas briefingu prasowego. Zaprezentował też poszczególne elementy instalacji.

Szczegóły: https://zakladutylizacyjny.prowly.com/62714-budowa-hermetycznej-kompostowni-osiagnela-95-planu-realizacji

17.05.2019

Kompost - uzyskać utracone

17.05.2019

Po raz kolejny prezentujemy inwestycję mieszkańcom regionu. W artykule sponsorowanym w Gazecie Wyborczej mówimy o odzyskiwaniu utraconego, czyli o produkcji kompostu w kontekście rosnącej skali marnotrawionej żywności.

08.05.2019

Warsztaty z kompostowania za nami

08.05.2019

O procesie kompostowania – jak okazało się 6 maja –  można mówić godzinami… Zakład Utylizacyjny kompostuje przemysłowo odpady biodegradowalne, które mieszkańcy Gdańska segregują w swoich domach. Zwraca uwagę w projektach edukacyjnych, że recykling organiczny, bo o takim mowa w przypadku odpadów bio – nie tylko ma rację bytu, ale jest potrzebny i możliwy.  Można kompostować w skali makro (Zakład Utylizacyjny), ale także można to robić w skali mikro w domach/przydomowych kompostownikach wykorzystując maksymalnie to wszystko, co zostaje nam po przygotowywaniu posiłków domowych. Więcej na www.szanujesegreguje.pl

11.04.2019

Konferencja Skutecznego Zarządzania Odorami

11.04.2019

4 kwietnia 2019 roku gościliśmy uczestników Drugiej Międzynarodowej Konferencji Skutecznego Zarządzania Odorami w Gospodarce Komunalnej. Jednym z punktów programu była wizyta studyjna w Zakładzie Utylizacyjnym oraz zwiedzanie powstającej instalacji hermetycznej kompostowni. Frekwencja dopisała, zarówno obiekt jak i prezentacja przyszłych możliwości instalacji wzbudziła zainteresowanie oraz wiele pytań, w końcu gościliśmy ekspertów. Przewodnikiem merytorycznym po obiekcie był Maciej Jakubek – Członek Zarządu ds. Technicznych.

31.03.2019

Dwie nowe maszyny

31.03.2019

Na plac budowy hermetycznej kompostowni dojechały dwie, kolejne maszyny. Jedną z nich jest „przerzucarka” do kompostu, czyli maszyna przeznaczona do przerzucania pryzm w hali dojrzewania kompostu. Drugie urządzenie posłuży do doczyszczania kompostu i będzie wydzielać frakcje objęte certyfikatem. Sprzęt prezentuje się imponująco i czeka na montaż.

05.03.2019

Kolejny artykuł o naszej inwestycji

05.03.2019

Kolejny raz na łamach Gazety Wyborczej prezentujemy naszą kompostownię mieszkańcom Gdańska. Tym razem wyszliśmy od ilości odpadów bio, które produkują mieszkańcy…..

12.02.2019

Briefing na placu budowy

12.02.2019

Podsumowaliśmy kolejny, bardzo ważny etap budowy hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. W piątkowym spotkaniu uczestniczyli Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa, zarząd ZU, dziennikarze oraz przedstawiciele wykonawcy. Już po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli władz miasta na placu budowy hermetycznej kompostowni.  Tym razem spotkaliśmy się z okazji zawieszenia wiechy, po to aby omówić dalsze kroki podejmowane w celu realizacji projektu.

To jest ogromnie ważne dla okolicznych mieszkańców i całego miasta przedsięwzięcie. Nowa inwestycja ograniczy uciążliwości związane z procesem kompostowania odpadów biodegradowalnych oraz zwiększy możliwości przerobowe zakładu. Ilość odpadów bio stale wzrasta, w roku ubiegłym mieszkańcy Gdańska wysegregowali około 30 tysięcy ton, co daje 5% wzrost do roku poprzedniego. Budowa hermetycznej kompostowni jest zatem niezwykle potrzebna, bo jest odpowiedzią na rosnące wyzwania w obszarze zagospodarowywania odpadów komunalnych – powiedział Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa.

Takie wizyty służą ocenie tego, jak wykonawcy i inwestor wywiązują się ze swoich zobowiązań, są także możliwością do rozmowy na temat bieżącej sytuacji, wyzwań i planów oraz okazją by na własne oczy zobaczyć, jak idea i plan przeradzają się w realny obiekt. Jednym z elementów programu była wycieczka po budowanym obiekcie, którą przeprowadził członek zarządu ds. technicznych, Maciej Jakubek. – Jesteśmy za półmetkiem budowy, co wyraźnie widać w postępie prac. Na placu stanął wielki budynek o łącznej kubaturze rzędu 80 000 m3 i powierzchni  13 000 m2. Gdybyśmy chcieli przyrównać teren zajmowany przez instalację do innych, znanych nam z życia codziennego obiektów, to mamy tu do czynienia z prawie dwoma boiskami do piłki nożnej pod szczelnym dachem – przedstawił Maciej Jakubek. 

Podczas wizyty goście mogli zaobserwować zaawansowanie prac, np. w konstrukcji zadaszenia, która jest już na ukończeniu, a także sprawdzić, jak postępują roboty prowadzone zarówno w środku jak i na zewnątrz hali, takie jak np. wylewanie posadzki.

15.01.2019

Mamy dach!

15.01.2019

Praca wre, co widać na zdjęciach zamieszczanych w dzienniku budowy. Hermetyczna kompostownia nabiera kształtów dzięki konstrukcji dachu. Prace nad nią trwają od grudnia i przykryte zostało 100% hali przyjęć oraz około 30% hali dojrzewania. Na biofiltrze trwa instalacja kominów, za pomocą których oczyszczone powietrze procesowe będzie odprowadzane na zewnątrz obiektu.

28.12.2018

Płuczki przyjechały...

28.12.2018

Dotarły do nas – na plac budowy – ogromne płuczki. Ich głównym zadaniem w procesie oczyszczania powietrza poprocesowego jest redukcja zawartych w odciąganym powietrzu pyłów oraz zmniejszenie zawartości związków odorowych. Oprócz funkcji oczyszczenia zapewniają właściwe parametry powietrza do kolejnego stopnia jego oczyszczania, jakim jest biofiltr.

01.12.2018

WGK z wizytą

01.12.2018

6 listopada mieliśmy przyjemność gościć w zakładzie naszych kolegów z Urzędu Miasta z Wydziału Gospodarki Komunalnej. To już niepisana tradycja, aby ci którzy stanowią o gospodarce odpadami wiedzieli od strony praktycznej jakie procesy mają miejsce na terenie zakładu, jak wygląda praca w sortowni, gdzie składowane są odpady wielkogabarytowe, jak działa Punkt Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych, itd. W tym roku z wizytą przyjechało do nas prawie czterdzieści osób, które w dwóch turach zwiedziło najważniejsze instalacje na terenie zakładu. Zanim jednak do tego doszło, porozmawialiśmy o nowych inwestycjach, które już dziś zmieniają oblicze gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Mowa min. o hermetycznej kompostowni, o założeniach której opowiedział Maciej Jakubek, członek zarządu ds. technicznych.

20.11.2018

O naszej kompostowni w miesięczniku Energia i Recykling

20.11.2018

W listopadowym numerze Energia i Recykling opublikowano obszerny artykuł na temat budowy naszej kompostowni. Dzielimy się wiedzą z branżą opisując założenia naszego przedsięwzięcia.

28.09.2018

O kompostowni w GW

28.09.2018

Prezentujemy naszą kompostownię mieszkańcom Gdańska na łamach Gazety Wyborczej, a więc o gospodarce cyrkularnej, przyjaznym współistnieniu i … czarnym złocie ogrodników.

26.09.2018

Umowa o dofinansowanie podpisana

26.09.2018

Pod koniec czerwca miało miejsce podpisanie umowy nr POIS.02.02.00-00-0030/16 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Budowa hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”.  Projekt realizowany będzie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Jego wartość netto wynosi: 48.260.000 z czego 32.816.800 zł, czyli 68% sfinansowane będzie ze środków unijnych. Cieszymy się niezmiernie z tego faktu!

16.09.2018

Tak było...

16.09.2018

15 września odbył się bieg rodzinny Czyste Miasto Gdańsk i eko-festyn „Święto Południa Gdańska” organizowane przez Zakład Utylizacyjny oraz Radę Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. Uczestnicy pikniku nie mogli narzekać na nudę. Zbiornik retencyjny zamienił się w stadiom lekkoatletyczny, na którym zarówno dzieci, jak i dorośli brali udział w biegach. Na boisku szkolnym czekała moc atrakcji, od warsztatów ekologicznych, po trampoliny i atrakcje sportowe. Zameldowaliśmy się tam również ze stoiskiem naszej nowej inwestycji. Była więc możliwość rozmowy z pracownikami na temat hermetycznej kompostowni budowanej obecnie na terenie Zakładu Utylizacyjnego. Budowa wzbudzała duże zainteresowanie, a uczestnicy eko-festynu chętnie na jej temat rozmawiali oraz korzystali z przygotowanych próbek kompostu. Rozdaliśmy mieszkańcom 150 woreczków z naszym SK-8. Produkowany przez nas kompost nadaje się idealnie na podłoże do roślin ozdobnych oraz trawników. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 72% mieszkańców uczestniczących we wrześniowej imprezie wie o naszej inwestycji dotyczącej hermetycznej kompostowni.

30.07.2018

Budujemy!

30.07.2018

Widać już ściany hali dojrzewania kompostu, gdzie w hermetycznych warunkach będą kompostowane odpady bio i zielone. Wykonywana jest kanalizacja deszczowa i technologiczna wokół obiektu tej hali, montowane są zbrojenia pod płytę fundamentową w obiekcie biofiltra. Wszystko zgodnie z planem!

Bądź modny, kompostuj!

Gdańszczanie odzyskują rocznie bisko 30 tys. ton odpadów biodegradowalnych. Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w naszym ogrodzie czy w doniczkach balkonowych.

Kompostowanie jest nie tylko eko, ale jest modne! Dzięki niemu:

  • uzyskuje się nawóz organiczny o dobrych parametrach.
  • zmniejszamy objętość składową odpadów o 30-50%, a składowane odpady są całkowicie obojętne dla środowiska (chemicznie i biologicznie).
environmental protection 326923_640

Gdańszczanie odzyskują rocznie bisko 30 tys. ton odpadów biodegradowalnych. Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w naszym ogrodzie czy w doniczkach balkonowych.

Kompostowanie jest nie tylko eko, ale jest modne! Dzięki niemu:

  • uzyskuje się nawóz organiczny o dobrych parametrach.
  • zmniejszamy objętość składową odpadów o 30-50%, a składowane odpady są całkowicie obojętne dla środowiska (chemicznie i biologicznie).

Dofinansowanie i partnerzy

Projekt „Budowa hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” nr POIS.02.02.00-00-0030/16 jest realizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.
Całkowity koszt projektu wynosi 59.359.800,00 PLN brutto. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 38.608.000,00 PLN, a wysokość dofinansowania 32.816.800,00 PLN co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych.
Projekt „Budowa hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” nr POIS.02.02.00-00-0030/16 jest realizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.             
Całkowity koszt projektu wynosi 59.359.800,00 PLN brutto. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 38.608.000,00 PLN a wysokość dofinansowania 32.816.800,00 PLN co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych.
Projekt bez tytułu 3 1

Konsorcjum wykonawcze

Konsorcjum wykonawcze

Home
logo_ekotech_cmyk
logo Aqua_Coms_CMYK
ekonova logo
Home
logo_ekotech_cmyk
logo Aqua_Coms_CMYK
ekonova logo

Dziennik budowy

Dziennik budowy

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

 

80-180 Gdańsk
ul. Jabłoniowa 55

Sekretariat
Tel.: 58-326-01-00
Faks: 58-322-15-76
e-mail: zut@zut.com.pl

Kontakt dla mediów: www.zakladutylizacyjny.prowly.com

Chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej o naszej nowej inwestycji?


Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

80-180 Gdańsk
ul. Jabłoniowa 55

Sekretariat
Tel.: 58-326-01-00
Faks: 58-322-15-76
e-mail: zut@zut.com.pl

Kontakt dla mediów: www.zakladutylizacyjny.prowly.com

Chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej o naszej nowej inwestycji?


Projekt bez tytułu 3 1